top of page
Zoeken
  • info873521

Het verbeteren en door-ontwikkelen van de Blijdorp-organisatie

Organisatie

Diergaarde Blijdorp is met 1,5 miljoen bezoekers per jaar één van de best bezochte attracties van Nederland. Blijdorp biedt zijn bezoekers een inspirerende ontdekkingsreis, langs bijzondere bewoners in een zo natuurlijk mogelijk ingerichte leefomgeving. Bezoekers beleven bijzondere ontmoetingen op, die hen (hopelijk) inspireren om samen te werken om de natuur die wij delen te beschermen.


Bij ons zorgen naast de dieren, 150 medewerkers, 350 vrijwilligers en vele seizoen medewerkers voor die bijzondere ontmoeting en het overtreffen van verwachtingen.

Binnen de organisatie functioneerden twee grote clusters en een aantal facilitaire en stafafdelingen: het cluster dat de Dieren en Planten verzorgt en het Publiek Servicecluster. Dat omvatte naast het parkeerterrein en de entree ook vier zelfbedieningsrestaurants, vele horeca-outlets, banqueting alsmede een grote souvenirwinkel. Het team bestond uit 35 medewerkers in dienst van de Diergaarde, aangevuld met honderden seizoen medewerkers.


De opdracht

Door wijzigingen in de bezetting van de directie, moest er snel een interimmanager voor het Publiek Servicecluster gevonden worden. Ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in een vrijetijdsorganisatie of een organisatie met een ideële achtergrond werd het doorslaggevende criterium om een keuze te maken uit de geselecteerde kandidaten.


De opdracht bestond uit twee hoofdgebieden.

1. Het reguliere operationele aspect in het leiding geven aan het cluster, met ondersteuning door de vakgroephoofden. Deelname in het managementteam en input leveren voor het beleid van de Diergaarde. Het implementeren van het vastgestelde beleid binnen het cluster, het onderhouden van externe contacten en het oplossen van vaktechnische en organisatorische problemen. Het verzorgen van de werving en selectie van vast en tijdelijk personeel. Het leveren van de vereiste managementrapportages. En het leveren van input voor de ontwikkeling van strategie en beleid van de Diergaarde, inclusief zaken als prijsstelling en assortiment.


2. Het tweede deel betrof bijdragen aan de organisatieontwikkeling. Bij de opdrachtverlening werden daaronder genoemd:

o De organisatorische integratie Vakgroep Sales in Servicecluster.

o In de horeca; het analyseren van het huidige aanbod, het leveren van advies en input met betrekking tot het aanbod. Operationele procedures opstellen, kaders scheppen voor de afdeling en ondersteuning bieden bij het realiseren van de doelstellingen.

o Human Resources; mensen, processen en afdelingen met elkaar verbinden, wegnemen van spanningen en zorgdragen voor eenheid en synergie tussen de diverse vakgroepen. Zorgdragen voor een effectieve, efficiënte bedrijfsvoering en samenwerking tussen het Servicecluster en de overige clusters binnen de organisatie Blijdorp. Vakinhoudelijk trainen, onderwijzen en coachen van vakgroephoofden en individuele medewerkers op de werkvloer. Middels een coachende stijl het bevorderen van eigenaarschap teneinde medewerkers verder te ontwikkelen. Oppakken en afhandelen van personeelsdossiers.

o Financieel; maximaliseren van de netto-inkomsten, voorstellen doen voor een optimale verhouding tussen vaste kern en flexibele schil. Inzichtelijk maken van de financiële resultaten, betrouwbare informatievoorziening en verslaglegging en transparantie in de bedrijfsvoering.

o Terrein ontwikkeling; verder vormgeven, input leveren en uitvoeren van het ontwikkelingsplan.

o Alsof dat genoeg was kwamen er tijdens de duur van de opdracht, die tussentijds verlengd werden, kwamen daar nog vele andere zaken bij.

Resultaten

Er zijn grote stappen gezet in het professioneel functioneren van het cluster. Zaken die met name genoemd mogen worden zijn bijvoorbeeld het versterken van samenwerkingsrelaties met externe partijen, met name onderwijspartners, het afscheid nemen van een aantal externe partijen die actief waren binnen het totale service-aanbod; het ingrijpend wijzigen en in eigen beheer nemen van het selecteren en opleiden van de tijdelijke medewerkers; het verbeteren van de organisatie en methodiek voor de planning van de personele inzet; het realiseren van een bediend restaurantconcept in een volledig gerenoveerd restaurant; het verder doorvoeren van duurzame concepten en producten in de horeca en het optimaliseren van het financiële rendement van het Publiek Servicecluster.

Heb er geen moment spijt van gehad dat ik mijn keuze voor Frithjof heb gemaakt en doorgezet. Hij was voor mij, als tijdelijke algemeen directeur, een onmisbare partner in het verbeteren en door-ontwikkelen van de Blijdorp-organisatie. Wat anderen daarvan mogen vinden, ik vind dat we iets hebben neergezet en achter gelaten.

Jaap de Jong

(Algemeen Directeur van augustus 2016 tot augustus 2017).


66 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page